Strada Bicaz, 126, Bacău
0334 408 304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

Admitere licee 2021

ORDINUL 5457/2020 ADMITERE LICEU, 2021 – 2022

Anexa_3_ordin 5457_2020_Metodologie probe aptitudini

Ordin-MEC-5578.2020-Calendar-stabilire-cifra-de-scolarizare_inv_profesional

Ordinul nr. 5449-2020 (admitere inv. prof. 21-22)

Ordinul nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în invățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

Procedură privind modalitate de înscriere a candidaţilor pentru probele de aptitudini

ADMITERE 2021 – 2022 pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021- 2022

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022

Oferta educaţională pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărarii Naţionale

Erată la broşura „Admiterea în învăţământul liceal, profesional de stat şi dual din județul Bacău, anul şcolar 2021 – 2022”

Procedura operaţională elaborată de M.E. referitoare la înscrierea candidaţilor la probele de aptitudini

MODELE FISE ADMITERE LICEU SI INVATAMANT PROFESIONAL, LOCURI SPECIALE RROMI, ELEV CES

Procedură privind repartizare computerizată și admiterea candidaților de etnie rromă și a candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din învățământul de masă și din învățământul special, pe locurile distinct alocate în învățământul liceal

LISTA LOCURILOR SPECIALE PENTRU CANDIDAȚII RROMI ŞI A LOCURILOR DISTINCT ALOCATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ PENTRU CANDIDAȚII ELEVI CU CES, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

LISTA LOCURILOR SPECIALE PENTRU CANDIDAȚII RROMI ŞI A LOCURILOR DISTINCT ALOCATE ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ PENTRU CANDIDAȚII ELEVI CU CES, ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

BROŞURĂ ADMITERE anul şcolar 2021 – 2022

Proceduri operaţionale elaborate de M.E. privind modalitatea de completare şi transmitere a fişelor de înscriere a candidatilor pentru admiterea computerizată în învăţământul liceal de stat şi pentru cei care doresc admiterea în alt judeţ

Procedura operaţională elaborată de M.E. privind modalitatea de comunicare a rezultatelor candidaţilor care participă la admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 – 2022