Strada Bicaz, 126, Bacău
0334 408 304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

Comisii Metodice

Comisii metodice

COMISII PERMANENTE:
1. Comisia pentru curriculum:
Președinte – Furdu Dragoș-Ioan
Vicepreședinte – Andrei Ciprian

Membri:
– Căsăneanu Adina, limbă și comunicare
– Schirliu Lilioara, matematică și științe
– Pușcașu Monica, om și societate
– Zaharia Otilia, arte, ed. fizică și tehnologii
– Olaru Brândușa, diriginți
– Sava-Necula Dana, învățători
– Trofor Alina, educatoare

2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC):
Coordonator – Simon Marciana
Membri:
– Olaru Brândușa, gimnaziu
– Sava Necula Dana, înv. primar
– Trofor Alina, înv. preșcolar
Reprezentantul părinților – Susanu Laura
Reprezentantul consiliului local (1 membru)
Reprezentantul sindicatului – Mardare Corina

3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă:
a. Comisia de securitate și sănătate în muncă:

Conducătorul locului de muncă – Furdu Dragoș-Ioan
Doctor medicina muncii – Ichim Mihai
Persoană desemnată – Popa Liliana
Membri:
– Rusu Cristina
– Dominteanu Loredana

b. Comisia pentru situații de urgență

Coordonator – Lovin Luminița
Asistent medical – Bălăiță Alina
Membri:
– Zodian Sorinel
– Stamate Lămîița
– Mihăeș Heronim
– Nedelescu Mihaela

4. Comisia privind organizarea, implementarea și menținerea unui sistem de control intern managerial (SCIM):

 Președinte –Andrei Ciprian

Membri
– Simon Marciana, coordonator CEAC
– Mardare Corina, reprezentant sindicat
– Sandu Adriana, contabil
– Popa Liliana, secretar

5. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii:

Președinte – Furdu Dragoș-Ioan

Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Coordonator – Dîlcu Ramona
Membri:
– Zaharia Otilia, gimnaziu
– Sava-Necula Dana, primar
– Trofor Alina, preșcolar

-Merlușcă Elena, consilie școlar
– Sandu Dorel, mediator școlar

COMISII CU CARACTER TEMPORAR/OCAZIONAL:

1. Comisia de întocmire PDI:
Președinte – Furdu Dragoș-Ioan

Vicepreședinte – Andrei Ciprian

Membri:
– Responsabilii comisiilor metodice
– Mardare Corina – reprezentant sindicat

2. Comisia de întocmire a ROI

Responsabil – Căsăneanu Adina

Membri.

Pușcașu Monica, Zaharia Otilia, Alexandru Emilia, Trofor Alina

3. Comisia pentru întocmirea orarului:

Președinte – Furdu Dragoș-Ioan

Vicepreședinte – Andrei Ciprian

Primar – Danu Angela
Gimnaziu – Juverdeanu Ana
Informatician – Pantă Victor-Ionuț

4. Comisia pentru asigurarea serviciului pe școală:

Președinte – Furdu Dragoș-Ioan

Vicepreședinte – Andrei Ciprian

Responsabil Corp A – Beldiman Codrina

Responsabil Corp B – Olaru Brândușa

Responsabil Corp C – Schirliu Lilioara

5. Comisia pentru frecvența elevilor și ritmicitatea notării:
Responsabil – Beldiman Codrina
Membri:
– Danu Angela
– Căsăneanu Adina
– Schirliu Lilioara

6. Comisia pentru consiliere și activități extrașcolare, olimpiade și concursuri școlare, management artistic:
Președinte – Furdu Dragoș-Ioan
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Trofor Alina, consilier programe și proiecte educative
– Diriginți, responsabil Olaru Brândușa
– Învățători, responsabil Sava-Necula Dana
– Educatoare, responsabil Nedelescu Mihaela
– Bibliotecară, Cîmpeanu Mihaela

7. Comisia pentru promovarea imaginii școlii:
Responsabil – Furdu Dragoș-Ioan
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Consilier programe și proiecte educative, educatoare,Trofor Alina
– Diriginți, responsabil Olaru Brândușa
– Învățători, responsabil Sava-Necula Dana
– Informatician, Pantă Victor-Ionuț

8. Comisia pentru planificarea și implementarea Programului „Școala altfel” și „Săptămâna Verde”  :

Responsabil – Furdu Dragoș-Ioan
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Consilier programe și proiecte educative, Trofor Alina
– Diriginți, responsabil Olaru Brândușa
– Învățători, responsabil Sava-Necula Dana
– Educatoare, responsabil Trofor Alina
– Reprezentant sindicat, Mardare Corina

2. Comisia pentru perfecționare și formare continuă:
Responsabil – Sava-Necula Dana
Membri:
– Căsăneanu Adina
– Alexandru Emilia
– Lambru Cătălina

8. Comisia pentru planificarea și implementarea Programului „Școala altfel”:
Președinte – Zaharia Otilia
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Consilier programe și proiecte educative, Trofor Alina
– Diriginți, responsabil Olaru Brândușa
– Învățători, responsabil Sava-Necula Dana
– Educatoare, responsabil Trofor Alina
– Reprezentant sindicat, Mardare Corina

9. Comisia pentru siguranța și protecția elevilor:
Responsabil – Andrei Ciprian
Membri:
– Mîrza Lidia
– Zodian Sorinel
– Sandu Dorel, mediator școlar
– Merlușcă Elena, consilier școlar

10. Comisia pentru educație rutieră:
Preșcolar – Nedelescu Mihaela
Primar – Mardare Corina
Gimnaziu – Zodian Sorinel

11. Comisia pentru orientare școlară și profesională (OSP):
Președinte – Zaharia Otilia
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Olaru Brândușa
– Dâlcu Ramona
Consilier școlar – Merlușcă Elena

12. Comisia de implementare a Strategiei Naționle de Acțiune Comunitară (SNAC):
Președinte – Zaharia Otilia
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Coordonator – Trofor Alina
Membri:
– Nedelescu Mihaela, preșcolar
– Simon Marciana, primar
– Olaru Brândușa, gimnaziu

13. Comisia pentru organizarea examenelor:
Președinte – Zaharia Otilia
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Secretare – Popa Liliana, Dominteanu Loredana
Membri – cadre didactice

14. Comisia pentru administrarea SIIIR:
Președinte – Zaharia Otilia
Administrator SIIIR – Ungureanu Andrei-Gabriel
Membri:
– Sandu Adriana – administrator financiar, cu atribuții financiar contabile
– Popa Liliana – secretar, cu atribuții de responsabil resurse umane
– Dominteanu Loredana – secretar, cu atribuții privind mișcarea elevilor
– Andrei Ciprian – cu atribuții de administrator patrimoniu, cu rol de responsabil tehnic
– Simon Marciana – cadru didactic, cu rol de monitorizare

16. Comisia pentru verificarea documentelor școlare:
Președinte – Zaharia Otilia
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Simon Marciana
– Sava Necula Dana
– Olaru Brândușa
– Schirliu Lilioara

17. Comisia pentru arhivarea documentelor școlare:
Președinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Popa Liliana
– Dominteanu Loredana
– Sandu Adriana
– Cîmpeanu Mihaela

18. Comisia pentru inventariere:
Președinte – Zaharia Otilia
Membri:
– Popa Liliana
– Cîmpeanu Mihaela
– Simon Marciana

19. Comisia pentru recensământ:
Responsabil – Andrei Ciprian
Membri:
– Alexandru Emilia
– Trofor Alina
– Simon Marciana
– Mîrza Lidia
– Olaru Brândușa
– Dâlcu Ramona

20. Comisia pentru recepția lucrărilor și a materialelor:
Președinte – Zaharia Otilia
Membri:
– Popa Liliana
– Peltea Adrian
– Cîmpeanu Mihaela

21. Comisia pentru salarizare și verificarea încadrării:
Responsabil – Zaharia Otilia
Membri:
– Popa Liliana
– Sandu Adriana

22. Comisia de evaluare a personalului nedidactic:
Responsabil – Andrei Ciprian
Consiliul de administrație

23. Comisia de casare, clasare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar și valorificare a materialelor:
Președinte – Zaharia Otilia
Vicepreședinte – Andrei Ciprian
Membri:
– Popa Liliana
– Dominteanu Loredana
– Peltea Adrian
– Cîmpeanu Mihaela

24. Comisia pentru acordarea de șanse pentru elevii cu nevoi speciale (CES):
Responsabil – Merlușcă Elena
Membri:
– Nastac Luminița, profesor de sprijin
– Trofor Alina, consilier programe și proiecte educative
– Simon Marciana
– Olaru Brândușa, responsabil școlarizare la domiciliu

25. Comisia pentru acordarea burselor, rechizitelor școlare, Euro 200 și alte beneficii pentru elevi:
Responsabil – Trofor Alina, consilier programe și proiecte educative
Membri:
– Mardare Corina
– Olaru Brândușa
– Simon Marciana

– Sandu Adriana

-Cîmpeanu Mihaela

-Popa Liliana

-Dominteanu Loredana

-Ungureanu Andrei-Gabriel

26. Comisia de etică și deontologie profesională:
Responsabil – Căsăneanu Adina
Membri:
– Pătrășcanu Mihaela
– Simon Marciana
– Beldiman Codrina
– Mardare Corina, reprezentant sindicat