Strada Bicaz, 126, Bacău
0334 408 304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

ERASMUS +

ERASMUS +

Integrare pentru învățare” cu nr. 2022-1-RO01-KA122-SCH-000069083

• Tipul proiectului: Proiect în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării (KA122-SCH, Proiecte de scurtă durată – Domeniul „Educație Școlară”)

•Scopul proiectului:

Prin oportunitatea de a participa la cursurile de formare europene, beneficiarii vor dobândi noi competențe, abilități și concepte-cheie prin care vor învăța să-și adapteze demersul didactic la specificul formabililor, astfel încât să ofere activități de învățare diferențiate și adecvate particularităților de vârstă, intereselor și nevoilor individuale, să le pună în valoare potențialul, să îi motiveze să-și continue studiile, să-și depășească condiția și să le dezvolte acele competențe prin care să eludeze marginalizarea și excluderea socială. Acțiunile proiectului se vor concentra pe reducerea absenteismului, abandonului, discriminării, bullyingului și (re)integrarea în sistemul de învățământ de masă a grupurilor vulnerabile. Disponibilitatea cadrelor noastre didactice pentru a optimiza demersul didactic, învățând de la specialiști europeni, cu experiență în domeniul nostru de interes, ne-a incurajat să aplicăm pentru acest proiect Erasmus+. Nu în ultimul rând, prin acest proiect dorim să ne dezvoltăm instituțional și în direcția internaționalizării școlii și a lucrului într-o rețea informală de organizații internaționale care se confrunta cu probleme similare.

          • Obiectivele proiectului:

O1. Abilitarea a 12 profesori (direct) și 30 profesori (indirect, prin diseminări), în domeniul managementului clasei, al conflictelor, al educației non-formale și incluzive, pentru ameliorarea PTS.

O2. Ameliorarea părăsirii timpurii a școlii (PTS) în rândul elevilor vulnerabili (elevi cu situații socio-economice precare, copii rromi, elevi cu CES).

          O3. Reducerea actelor de bullying, a actelor de indisciplină, a intoleranței și discriminării pe orice criteriu.

O4. Implicarea mai activă în proiecte/parteneriate europene, pentru consolidarea dimensiunii europene a școlii.

• Mobilități: 12 participanți

Fluxul 1 – 4 participanți, Barcelona-Spania (05-10.02.2023): „Methods and Techniques for Inclusive Education and Reduce Early School Leaving”;

Fluxul 2 – 4 participanți, Konya-Turcia (13-17.02.2023): „Bullying And Learning Differences”;

Fluxul 3 – 4 participanți, Split-Croația (06-10.08.2023): „Creativity in the Classroom and Different Ways of Displaying It”.

•Produse finale ale proiectului: realizarea unei biblioteci virtuale în școală cu activitățile și produsele din cadrul proiectului.

          • Perioada de derulare a proiectului:  01.09.2022 – 29.02.2024

          • Valoarea grantului: 23240 euro.

No Comments

Add your comment