Strada Bicaz, 126, Bacău
0334 408 304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

Evaluare națională

Evaluare Nationala 2021-2022

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2022

 Conform calendarului contestațiile se depun azi, 23.06.2022, în intervalul orar 16:00-19:00 și mâine, 24.06.2022 în intervalul orar 08:00-12:00.

 MODEL CERERE CONTESTAȚII

 MODEL CERERE CONTESTAȚIE EVALUARE NAȚIONALĂ

IMPORTANT! Contestatiile depuse online trebuiesc insotite de documente de identitate (carte identitate/certificat nastere candidat si carte de identitate parinte).

OME nr. 5.149 + ANEXA

ALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2021 – 2022

30 mai – 3 iunie 2022 Înscrierea la evaluarea naţională
3 iunie 2022 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă
16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă
17 iunie 2022 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
23 iunie 2022 Afişarea rezultatelor înaintea (până la ora 14,00) contestaţiilor
23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00)
24 iunie 2022 Depunerea contestaţiilor (ora 8,00 – ora 12,00)
24 iunie – 29 iunie 2022 Soluţionarea contestaţiilor
30 iunie 2022 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

NOTĂ:
La solicitarea comisiilor judeţene/Comisiei municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de organizare a evaluării naţionale poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2021 – 2022 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.149/30.08.2021)

ORDIN 5149/2021 EN VIII 2021

Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801_31.08.2010, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a 2011.pdf

EVALUARE NAȚIONALĂ 2022