Strada Bicaz, 126, Bacău
0334 408 304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

#ROVACCINARE

#ROVACCINARE

Despre Comitet

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19, înființat prin Decizia nr. 385 din 20.11.2020, are rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva COVID-19, pe următoarele tipuri de responsabilități:

 • informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și publicul larg;
 • comunicare în situații de criză;
 • organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;
 • asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;
 • identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;
 • elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.

Documente oficiale europene

 1. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment (15 octombrie 2020): https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf (în limba engleză)
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council and the European Investment Bank: EU Strategy for COVID-19 vaccines (17.06.2020): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN (în limba engleză)
 3. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul și Banca Europeană de INvestiții: Strategia UE privind vaccinurile împotriva COVID-19 (17.06.2020), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=EN
 4. Coronavirus: Comisia prezintă etapele principale pentru strategiile de vaccinare și desfășurarea eficace a vaccinurilor (15 octombrie 2020): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1903 (în limba română)
 5. Coronavirus: Commission lists key steps for effective vaccination strategies and vaccines deployment (15 octombrie 2020): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1903 (în limba engleză)
 6. European Center for Disease Prevention and Control, Key aspects regarding the introduction and prioritisation of COVID-19 vaccination in the EU/EEA and the UK,  26 October 2020, https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/key-aspects-regarding-introduction-and-prioritisation-covid-19-vaccination;
 7. Strategic considerations in preparing for deployment of COVID-19 vaccine and vaccination in the WHO European Region. 21 September 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/335940/WHO-EURO2020-1148-40894-55356-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y;

Documente de înființare  


Conducere

Coordonatorul Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19

No Comments

Add your comment