Strada Bicaz, 126, Bacău
0334 408 304
scoaladomnitamariabc@yahoo.com

Titularizare cadre didactice 2020

Titularizare cadre didactice 2020

În perioada 9-16 iulie, candidaţii la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar îşi vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele şcolare sau le pot transmite şi electronic.

Proba scrisă din cadrul Titularizării va avea loc în data de 29 iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afişate pe 4 august.

Contestaţiile vor fi depuse în perioada 4-5 august. În data de 11 august vor fi afişate rezultatele finale.

Anexa nr. 19 (modificată) la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5259/2019, este atașată mai jos

No Comments

Add your comment